Menu

Aktualności z życia fundacji

News'y, wydarzenia, informacje, podsumowania

W niedzielę, 11 listopada 2018 r. na ciężkowickim rynku odbyło się spotkanie integracyjno-promocyjne pn. „Święto niepodległości to nasze święto!” w ramach projektu pn. „Oryginalne regionalne! - Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela”. Na spotkaniu uczestnicy projektu wraz z rodzinami i przybyłymi mieszkańcami gminy podsumowali wszystkie wydarzenia i działania projektowe. Była to okazja aby uczestnicy zaprezentowali to czego nauczyli się podczas warsztatów i wyjazdów edukacyjnych oraz podzielili się z innymi zdobytymi doświadczeniami i umiejętnościami. Młodzi ludzie aktywnie włączyli się w organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W spotkaniu tym wzięli udział nie tylko beneficjenci, ale także ich rodzice i rodzeństwo, organizacje pozarządowe, czy przedstawiciele samorządu. Obchody organizowane przez partnera projektu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, stały się okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale również do podsumowania i przypomnienia sobie warsztatów i wyjazdów zorganizowanych w ramach projektu. Uczestnicy warsztatów kulinarnych pomogli przygotować stoisko ze smakołykami z regionu, na którym częstowali przybyłych na obchody, regionalnymi wypiekami, specjalnie na tę okazję przyozdobionymi w narodowe barwy. Przed częścią oficjalną obchodów, młodzi adepci sztuki kulinarnej, mieli okazję zaprezentować nowo nabyte umiejętności w czasie zdobienia wcześniej przygotowanych pierniczków. Zachęcali również do spróbowania swoich sił w zdobieniu rówieśników biorących udział w pozostałych warsztatach. Na zajęciach rękodzielniczych powstały biało-czerwone flagi i kotyliony, które uczestnicy z dumą rozdawali przybyłym na obchody mieszkańcom gminy. Uczestnicy warsztatów historycznych rozdawali natomiast zebranym mieszkańcom pamiątkową publikację dotyczącą historii Ciężkowic, do której materiały wytrwale zdobywali i gromadzili podczas trwania warsztatów historycznych. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, aby przypominały im o owocnie spędzonym czasie i zdobytych umiejętnościach. Otrzymali również okolicznościowe koszulki, w których wzięli udział w marszu niepodległościowym. Spotkanie podsumowujące było okazją aby przypomnieć sobie najciekawsze momenty realizacji projektu oraz podzielić się swoimi wrażeniami. Dzieci i młodzież chętnie wspominali ciekawe wyjazdy edukacyjne, wycieczkę do Sandomierza oraz ruin zamku w Krzyżtoporze, czy do zamku Książ w Wałbrzychu.
Warto w tym miejscu przypomnieć na czym polegał cały projekt. „Oryginalne regionalne! - Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela” to bogata oferta działań warsztatowych i wyjazdów edukacyjnych skierowana do dziewięćdziesięciu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ciężkowice realizowanych przede wszystkim w czasie minionych wakacji. Projekt realizowany był przez Fundację Społeczną Progres w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1 Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Facebook Twitter Google+
×