Menu

Aktualności z życia fundacji

News'y, wydarzenia, informacje, podsumowania

"Będę mistrzem"

Rozpoczęły się wakacyjne warsztaty dla młodzieży z rodzin zastępczych pn. „Będę mistrzem”!

Dzięki współpracy Fundacji Społecznej „Progres” z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie dnia 02.07. br. o godz. 16 rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla młodzieży z zakresu Treningu Zastępowania Agresji. Spotkanie miało charakter integracyjny; uczestnicy m.in. mieli okazję poznać się nawzajem, opowiedzieć o sobie, ustalono wspólnie zasady w grupie. Trenerzy także zapoznali uczestników z tematyką warsztatów i metodami pracy. Od początku zajęć młodzież bardzo otwarcie wyrażała swoje myśli, poglądy oraz oczekiwania- co jest niezwykle ważne w/w tematyce warsztatów.

Liczymy, że kolejne zajęcia będą zbliżać młodych ludzi do osiągania mistrzostwa w zakresie korygowanie agresywnych zachowań, w radzeniu sobie z emocjami oraz rozwoju wnioskowania moralnego!

W/w projekt jest współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie.

Już dzisiaj zapraszamy naszych przyszłych mistrzów na zajęcia dnia 09.07.br. o godz. 16.00 w siedzibie MOPS, ul. Goslara 5.

Kliknij na miniatury aby zobaczyć pełną galerię

Będę mistrzem! W wakacje i nie tylko....

Nasza Fundacja we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowała wakacyjne warsztaty dla młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Miasta Tarnowa.

Warsztaty będą organizowane w ramach projektu Fundacji Społecznej„ Progres” pn. „ Będę mistrzem”! realizowanego przez Fundację przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Małopolska Lokalnie.

Celem projektu jest przede wszystkim:

  • korygowanie agresywnych zachowań wśród młodzieży,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • nauka i rozwój umiejętności społecznych,
  • nauka i rozwój wnioskowania moralnego,
  • propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Już dzisiaj zapraszamy młodzież w wieku od 13- 18 roku  życia wraz z opiekunami do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, przy ul. Juliana Goslara 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 730- 1530, celem zapisania się na w/w zajęcia.

Trening rozpoczynamy w czwartek  02.07. br. o godz. 1600, sala nr 15.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!

,,Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!” jest to kampania społeczna zainicjowana przez Fundację Społeczną PROGRES, przy współudziale instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz potrzebujących. Kampania ma na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji o skutecznych formach pomocy osobom potrzebującym i pokazanie prawdziwego oblicza żebractwa.

Istota problemu tkwi w tym, że wiele osób w żebraniu znalazło prosty sposób na szybkie zarabianie pieniędzy. Osoby proszące o pomoc traktują „żebranie” jako formę „zarabiania”. Co więcej nikt z dających pieniądze na ulicy, nie ma pewności, że pieniądze przekazane w ten sposób zostaną użyte zgodnie z deklarowanym celem.

Działania realizowane w ramach kampanii społecznej adresujemy do osób, które potrzebują pomocy, jak również do tych, którzy tej pomocy chcą udzielić. Pamiętajmy, że dając osobie żebrzącej na ulicy pieniądze nie rozwiązujemy jej problemów. O wiele skuteczniej można jej pomóc za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów.

Projekt pn. "Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!" jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa"

×